СОШ №52 Средняя общеобразовательная школа №52

О приеме в школу

                                          Урматтуу  ата-энелер!

2022-2023 — окуу жылына балдарды биринчи класска электрондук каттоо mektep.edu.gov.kg сайтында төмөнкү графикке ылайык жүргүзүлөт:

 1. 11-апрелден саат 09:00 27-июнга чейин саат 08:59га чейин -юридикалык жашаган жери боюнча.
 2. 27-июндан саат 09:00дөн баштап 10-августка саат 10:00гө чейинчыныгы жашаган жери боюнча.

Арыз берген ата-эненин/мыйзамдуу өкүлдүн инсандыгын ырастоочу документтери (паспорт, баланын туулгандыгы тууралуу күбөлүк), ата-эненин/мыйзамдуу өкүлдүн жана баланын жеке идентификациялык номери болбосо, баланы мектепке каттоого мүмкүн эмес!

 2022-жылдын 11-апрелине чейин ата-энелер/мыйзамдуу өкүлдөр төмөнкүлөрдү даярдашы керек:

— паспорт;

— баланын туулгандыгы тууралуу күбөлүк;

— жеке идентификациялык номер (ЖИН — ата-эненин/мыйзамдуу өкүлүнүн жана баланын паспортунда көрсөтүлгөн 14 сандан турган идентификациялык номер. Ал жок болгон учурда жашаган жери боюнча калкты тейлөө борборуна (КТБ) кайрылуу керек.

— Мамлекеттик каттоо кызматынын электрондук порталында каттоо дарегинин болушун текшерүү.

Программалык деӊгээлдеги система жарандардын тɵмɵнкү жеӊилдетилген категорияларынаартыкчылык берет:

үй-бүлɵлɵрүнүн жашаган  жери боюнча боюнча  аскер кызматчыларынын балдары;

тиешелүү күбɵлүк кɵрсɵткɵндɵ  Кыргыз Республикасына кɵчүп келген жана кайрылман статусуна ээ болгон этникалык кыргыздардын балдары;

үстүбүздɵгү жылдын 15- сентябрына карата ушул жалпы билим берүү уюмунда бир жылдан кем эмес иштеген мектептердин мугалимдеренин жана кызматчыларынын балдары.

2022-жылдын 11-апрелине чейин аскер кызматкерлери, кайрылман статусуна ээ болгон этникалык кыргыздар, мугалимдер жана мектеп кызматкерлери баланы мектепке каттоо учурга карата жогоруда аталган документтерге кошумча иштеген жеринен маалымкат (справка) даярдашы керек.

Мектепке документтерди кабыл алуу электрондук арыз бекитилгенден  кийин 2022-жылдын 1- августунан баштап 2022-жылдын 10- сентябрынан  чейин кабыл алынат.

Ата — эне/ мыйзамдуу өкүл баланы биринчи класска кабыл алуу жөнүндө билдирме алгангандан кийин, учурдагы жылдын 1 — августунан баштап  10-сентябрынан кечиктирбестен мектепке төмөнкү тастыктоочу документтерди берүүгө милдеттүү:

 1. Баланын ата-энесинин же мыйзамдуу түрдɵ жооптуу ɵкүлүнүн паспортунун кɵчүрмɵсү ( нотариус тарабынан бекитилген). Баланын мыйзамдуу түрдɵ жооптуу ɵкүлү үчүн, сɵзсүз түрдɵ, нотариус тарабынан бекитилген ишеним кат же камкордукка алгандыгы тууралуу документ керек.
 2. Баланын туулгандыгы тууралуу күбɵлүктүн кɵчүрмɵсү ( нотариус тарабынан бекитилген).
 3. 3х4 ɵлчɵмүндɵгү 1 сүрɵт.
 4. №26 медициналык форма (жашаган жерине караштуу поликлиникадан медициналык кароодон ɵтүшү керек).
 5. №63 медициналык форма (прививкалар жɵнүндɵ маалымат.)
 6. Окуучунун ɵздүк делосу (кɵрсɵтүлгɵн үлгү боюнча, сүрɵттү караңыз).
 7. Баланын ИННдин кɵчүрмɵсү .

 О приеме в школу

1-августан баштап 10-сентябрга чейин мектепке тастыктоочу документтерди алып барбаган учурда бала

1-класска кабыл алынбайт.

                                                                         Техкамсыздоо телефону

                                                                                 0312-98-88-40

                                                                                 0220-02-21-96

                                                                                 0220-02-21-83

                                                                                  0220-02-23-81

                                                                                           119

Уважаемые родители!

Электронная запись в первый класс на 2022-2023 учебный год будет проходить на сайте mektep.edu.gov.kg по следующему графику:

 1. С 11 апреля с 09ч.00мин. до 27 июня до 08 ч. 59 мин. по юридическому месту проживания.
 2. С 27 июня с 09 ч. 00 мин. до 10 августа 10ч.00 мин. — по фактическому месту проживания.

Без наличия документов, удостоверяющих личность родителей/ законных представителей, подающих заявку (паспорт свидетельство о рождении ребенка), персонального идентификационного номера родителя/ законного представителя и ребенка зарегистрировать ребенка в 1-й класс невозможно!

До 11 апреля 2022 года родителям/законным представителям необходимо подготовить:

— паспорт;

— свидетельство о рождении ребенка;

— персональный идентификационный номер (ПИН — 14 значный идентификационный номер, который указан на паспорте родителя/ законного представителя и ребенка. В случае его отсутствия необходимо обратиться в центр обслуживания населения по месту жительства (ЦОН).

— проверить наличие адреса регистрации на электронном портале Государственной регистрационной службы.

 Система на программном уровне предоставляет приоритетность для следующих льготных категорий граждан:

-дети военнослужащих по месту жительства их семей;

-дети этнических кыргызов, переселившихся в Кыргызскую Республику имеющих статус кайрылманов при предоставлении соответствующей справки;

-дети учителей и штатных сотрудников школ, проработавших в данной общеобразовательной организации не менее одного года по состоянию на 15 сентября текущего года.

До 11 апреля 2022 года действующим военнослужащим, этническим кыргызам, имеющим статус кайрылманов, учителям и штатным сотрудникам школ подготовить дополнительно к вышеперечисленным документам справку с места работы (на момент регистрации ребенка в школу).

Прием  документов в школу после одобрения электронной заявки будет проходить с 1 августа 2022 г.

по 10 сентября 2022 г.

После получения уведомления о приеме ребенка в первый класс родитель/законный представитель обязан в срок с 1 августа по 10 сентября текущего года предоставить в школу следующие документы:

 1. Ксерокопия паспорта одного из родителей или законного представителя (заверенная нотариально). Для законных представителей обязательна нотариально заверенная доверенность от родителей или документ об опекунстве.
 2. Ксерокопия свидетельства о рождении ребёнка (заверенная нотариально).
 3. Фото 1 шт., размер 3х4.
 4. Медицинская форма №26 (медосмотр врачей в поликлинике по месту жительства).
 5. Медицинская форма №63 (сведения о прививках).
 6. Личное дело учащегося (установленного образца, см. — фото).
 7. Копия ИНН ребенка .

О приеме в школу

В случае не предоставления документов в срок с 1 августа по 10 сентября 2022г. ребёнок в школу не зачисляется.

                                                                 Телефоны техподдержки

                                                                               0312-98-88-40

                                                                               0220-02-21-96

                                                                               0220-02-21-83

                                                                               0220-02-23-81

                                                                                        119

Микроучасток средней общеобразовательной школы № 52 Свердловского района г. Бишкек

 

проспект Шабдан Баатыра: №№ 39, 41, 43, 43\1, 45\1, 47\1, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 69, 63, 65, 67, 71, 73, 75, 77, 79, 97, 97а, 99/1, 99/2

проспект Шабдан Баатыра:  №№ 1-41 (частный сектор);

Фрунзе ул.   1-163, 2-126;

Лермонтова ул.  1-17 (частный сектор), 2, 4, 6, 8, 10, 12, 33, 1А, 21-25;

Курманжан Датка ул.  №№1-109 а;

Салиева ул.  174-180 а;

Буденного ул. 1-115, 2-102, по четной стороне – этажные дома: 77А, 87А,Б, 91 А,Б, 95А, 99А, 103А;

Пархоменко ул. 1-39, 2-46;

Пионерская ул. 1-77,  2-82;

Кольбаева ул. 1,4, 5, 6, 7,9,11, 12,12/1, 13, 14,14а,15,16,17,18, 18а, 19-22 ; Кантемировская ул.1-29, 2-22;

Кишиневская ул. 1-73, 2-98;

Воронежская ул.  1-49, 2-50;

Акылбекова ул. 1-107, 2-60а (частный сектор), 66, 66/1,66/2

Веселая ул. 1-17, 2-37;

Саратовская ул. 2-156;

Достоевского ул.1-13, 2-8;

Удмурдская ул.  1-29, 2-34;

Курманалиева ул. 1-61, 2-36;

Бабушкина ул. 1-29, 2-30;

Ыссык-Кульская ул.  1-6;

Луганская ул. 1-6;

Пер.Сокулукский 1-47, 2-46;

Пер. Ибраева  1-55 (частный сектор), 69-71 (этажные дома);

Разина ул. 1-37, 2-54;

ВСХ «Ала-Тоо», 1 отделение, д. 1-32 (9 домов);

Хивинская ул.1-65, 2-44;

Целиноградская ул. 9-13а, 2-34;

пер. Павлика Морозова 1-13, 2-40;

пер. Кирова 1-9, 2-10.

polozhenie-o-poryadke-priyoma-detey-i-podrostkov-shkolnogo-vozrasta-v-munitsipalnye-obscheobrazovatelnye-organizatsii-goroda-bishkek

Положение ЭЗШ

Утвержденное_ПоложениеЭЗШ (3)

Тест для родителей первоклассников.

Типовое положение об общеобразовательной организации